Kosten en vergoeding

Kosten en Vergoeding

  • Particulier en zakelijk tarief: als je komt als privépersoon dan hanteer ik particuliere tarieven voor mijn dienstverlening. Deze liggen iets lager dan de zakelijke tarieven die ik hanteer als een werkgever de opdrachtgever is. Reden is dat bedrijven financiële voordelen genieten, zoals lagere kosten en belastingvoordelen.
  • Maatwerk: bij maatwerk stel ik een offerte op.
  • BTW: psychologische dienstverlening waarbij bescherming/instandhouding van de gezondheid centraal staat, is vrij van 21% btw-heffing.
  • Financiering kosten: bij dienstverlening in het kader van loopbaanontwikkeling betaalt de werkgever soms de kosten. Bij begeleiding in het kader van stressmanagement en herstel betaalt de werkgever met regelmaat de kosten.
  • Werkgeversverzekering: in een aantal gevallen kunnen de kosten vergoed worden via een werkgeversverzekering (zoals een WGA-verzekering) of via zorgverzekeraars met bedrijfszorgpakketten. Vraag je werkgever, bekijk relevante polissen.
  • Aanvullende zorgverzekering: sommige aanvullende zorgverzekeringen vergoeden de kosten van psychologische begeleiding door een Psycholoog NIP/Registerpsycholoog NIP. Check dit bij je verzekeraar.
  • Fiscaal aftrekbaar: persoonlijke coaching gericht op beter functioneren in je (toekomstige) beroep is soms fiscaal aftrekbaar als studiekosten. Informeer naar de mogelijkheden, bij de Belastingdienst of-adviseur.
  • Belastingaftrek Ondernemers en ZZP’ers: voor zelfstandigen geldt dat coaching soms aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Informeer naar de mogelijkheden, bij de Belastingdienst of -adviseur.