Kwaliteit en Deskundigheid

Kwaliteit en Deskundigheid

Opleiding: ik ben in 1996 afgestudeerd als Arbeids- & Organisatiepsycholoog en heb aanvullend van 2009 tot 2011 Klinische Psychologie gestudeerd. Beide aan de Rijksuniversiteit Groningen.

NIP lidmaatschap: ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP) en werk volgens de ethische code van het NIP. Dit betekent onder meer dat vertrouwelijkheid gewaarborgd is en rapportage aan derden alleen plaatsvindt indien jij daar toestemming voor geeft.

Intervisie en nascholing: via intervisie en postmasterscholing houd ik mijn kennis op peil. Ik werk met (wetenschappelijke getoetste technieken uit) de Acceptance & Committment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Mindfulness en Oplossingsgerichte therapie.

Betrouwbare en  valide tests: ik werk uitsluitend met psychologische vragenlijsten en tests die op betrouwbaarheid en voorspellende waarde zijn beoordeeld door het NIP. (www.cotandocumentatie.nl)

Registraties: ik beschik over onderstaande registraties. Deze staan garant voor een bepaalde opleidingsachtergrond, voor (het op peil houden van) de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring om goede ondersteuning te kunnen bieden.

  • Psycholoog NIP
  • Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie
  • Registerpsycholoog NIP Arbeid & Gezondheid