Over Marjan

“Ervaren, geïnteresseerd, doelgericht en mild“

Het beste loopbaanadvies dat ik zelf ooit kreeg was: durf eens een pad in te slaan waarop je verdwaalt. Ik heb daarvan geleerd dat de goede of de foute keuze niet bestaat. Door stappen te zetten, ontdek je nieuwe dingen, leer je jezelf beter kennen en bied je jezelf de kans om te groeien. Daar gaat het om!

Later las ik de uitspraak van de Deense filosoof Kierkegaard: “durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is uiteindelijk jezelf verliezen”. In 2012 heb ik het aangedurfd om een nieuw pad in te slaan:  na ruim 15 jaren in loondienst ben ik gestart als zelfstandig psycholoog.

In mijn eigen praktijk begeleid ik jongeren en volwassenen bij het maken van studie- en loopbaankeuzes  en bij het hervinden & behouden van vitaliteit in werk. Ik werk in opdracht van particulieren (jongeren, studenten, volwassenen; werkend en werkzoekend), zelfstandig ondernemers, werkgevers en bedrijven.

Ik ben in 1996 afgestudeerd als Arbeids- & Organisatiepsycholoog en heb aanvullend van 2009 tot 2011 Klinische Psychologie gestudeerd. Beide aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn loopbaan ben ik begonnen als selectie- en loopbaanpsycholoog. Gaandeweg heb ik me ook gespecialiseerd in de psychologie van arbeid en gezondheid.

Visie

Ik denk dat mensen tot bloei komen als ze werk doen dat aansluit bij hun kwaliteiten en interesses, in een omgeving die past bij hun normen en waarden. Dat geeft energie! Ik ben gedreven om dit samen met jou te onderzoeken. Met een stevig fundament in psychologisch onderzoek, geef ik adviezen in het kader van beroepskeuze, personeelsselectie en loopbaanontwikkeling

Naast loopbaanbegeleiding, bied ik ook zorg aan mensen op het snijvlak van arbeid en gezondheid. Hierin staat het bevorderen van individuele gezondheid en welzijn van mensen binnen de arbeidssituatie centraal. Mijn uitgangspunt is om mensen tijdelijk te ondersteunen zodat zij, vanuit verbinding met zichzelf en hun omgeving, de regie (her)pakken. Ik begeleid mensen met vragen rondom stressmanagement, motivatie, vitaliteit, effectiviteit en burn-out.

Als beginnend psycholoog was ik geraakt door het vertrouwen dat mensen mij schonken. Ik ervaar dat nog steeds als een groot goed. Integriteit en professionaliteit vind ik daarom heel belangrijk. Ik hou van een persoonlijke benadering waarin jij centraal staat.

Werkwijze

Na een kennismaking beslissen we of en hoe we verder met elkaar gaan samenwerken.

Als je besluit tot begeleiding of onderzoek, dan maak ik een samenvattende overeenkomst, waarin afspraken, doelen en kosten zijn opgenomen. Ook zaken rondom vertrouwelijkheid en privacy zijn in deze overeenkomst verwerkt.

Loopbaanbegeleiding en Psychologische begeleiding Arbeid en Gezondheid zijn soms effectiever wanneer we je werkgever er ook bij betrekken. Dit gaat altijd in overleg met jou.

Waarmee

kan

ik helpen?